Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Friday Nov 1, 2019

 • Daily Mass

  Friday Nov 1, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • RAS 1st Friday Coffee

  Friday Nov 1, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

Saturday Nov 2, 2019

 • Reconciliation

  Saturday Nov 2, 2019 4:00 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 2, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 3, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 3, 2019 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass

  Sunday Nov 3, 2019 10:30 AM to 11:30 AM

Monday Nov 4, 2019

 • Daily Mass

  Monday Nov 4, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Monday Nov 4, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Tuesday Nov 5, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 5, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 6, 2019

 • Daily Mass

  Wednesday Nov 6, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • K of C Business Meeting

  Wednesday Nov 6, 2019 7:30 PM to 9:00 PM

Thursday Nov 7, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 7, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Thursday Nov 7, 2019 9:00 AM to 11:00 AM

 • RCIA

  Thursday Nov 7, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Friday Nov 8, 2019

 • Daily Mass

  Friday Nov 8, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 9, 2019

 • Reconciliation

  Saturday Nov 9, 2019 4:00 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 9, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 10, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 10, 2019 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass

  Sunday Nov 10, 2019 10:30 AM to 11:30 AM

Monday Nov 11, 2019

 • Daily Mass

  Monday Nov 11, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Monday Nov 11, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Tuesday Nov 12, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 12, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mary's Helpers

  Tuesday Nov 12, 2019 10:00 AM to 11:00 AM

 • Education Commission

  Tuesday Nov 12, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

 • Parish Council

  Tuesday Nov 12, 2019 8:00 PM to 9:00 PM

Wednesday Nov 13, 2019

 • Daily Mass

  Wednesday Nov 13, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • GRCC Soup Kitchen

  Wednesday Nov 13, 2019 11:00 AM to 12:00 PM

Thursday Nov 14, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 14, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Thursday Nov 14, 2019 9:00 AM to 11:00 AM

 • RCIA

  Thursday Nov 14, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Friday Nov 15, 2019

 • Daily Mass

  Friday Nov 15, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 16, 2019

 • Reconciliation

  Saturday Nov 16, 2019 4:00 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 16, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 17, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 17, 2019 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass

  Sunday Nov 17, 2019 10:30 AM to 11:30 AM

Monday Nov 18, 2019

 • Daily Mass

  Monday Nov 18, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • RAS

  Monday Nov 18, 2019 6:30 PM to 8:30 PM

 • Adult Study

  Monday Nov 18, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Tuesday Nov 19, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 19, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 20, 2019

 • Daily Mass

  Wednesday Nov 20, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • K of C Social

  Wednesday Nov 20, 2019 7:30 PM to 9:00 PM

Thursday Nov 21, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 21, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Thursday Nov 21, 2019 9:00 AM to 11:00 AM

 • RCIA

  Thursday Nov 21, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Friday Nov 22, 2019

 • Daily Mass

  Friday Nov 22, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 23, 2019

 • Reconciliation

  Saturday Nov 23, 2019 4:00 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 23, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 24, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 24, 2019 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass

  Sunday Nov 24, 2019 10:30 AM to 11:30 AM

Monday Nov 25, 2019

 • Daily Mass

  Monday Nov 25, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Monday Nov 25, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Tuesday Nov 26, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 26, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 27, 2019

 • Daily Mass

  Wednesday Nov 27, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Thursday Nov 28, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 28, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Adult Study

  Thursday Nov 28, 2019 9:00 AM to 11:00 AM

 • RCIA

  Thursday Nov 28, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Friday Nov 29, 2019

 • Daily Mass

  Friday Nov 29, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 30, 2019

 • Reconciliation

  Saturday Nov 30, 2019 4:00 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 30, 2019 5:30 PM to 6:30 PM